Search Results for: HONEYWELL

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ HONEYWELL TS-300

– Temperature Sensor – Cảm biến nhiệt độ, ứng dụng cho phòng máy chủ (Server Room); Phòng thí nghiệm (Laboratory); vùng cảm biến nhiệt độ từ -40o tới +60o; mức nhiệt độ được lập trình trước; khi điều kiện nhiệt độ vượt quá mức cài đặt sẽ gây báo động, sử dụng với tủ trung tâm báo động.