BO MẠCH MỞ RỘNG 8 ZONE HONEYWELL 4208U

5,880,000 

  • Bo mạch mở rộng 8-zone HONEYWELL 4208U (Kết nối đầu báo 4-dây hoặc đầu báo địa chỉ 2-Dây).