PHỤ KIỆN PARADOX GPRS14

3,390,000 

  • Phụ kiện cho MG6250, được sử dụng để hỗ trợ
    GPRS / GSM / báo cáo tin nhắn SMS
  • Hỗ trợ 2 thẻ SIM GSM nhà cung cấp tiêu chuẩn, cho nhà cung cấp
  • Cài đặt đơn giản; kết nối trực tiếp vào PCB