Hiển thị một kết quả duy nhất

3,500,000 
9,000,000 
1,040,000 
8,700,000 
17,900,000 
1,560,000 
10,400,000 
3,020,000 
4,100,000 
25,000,000 
1,700,000 
2,520,000