Hiển thị một kết quả duy nhất

Lợi ích của hệ thống kiểm soát ra vào.
Ngăn chặn các trường hợp xâm nhập bất hợp pháp.
Bảo đảm an toàn cho môi trường làm việc: văn phòng công ty, kho xưởng… Nếu xảy ra mất mát có thể dựa vào dữ liệu ra vào cửa để truy trách nhiệm.