Hiển thị một kết quả duy nhất

5,520,000 
8,400,000 
25,920,000 
25,200,000 
18,040,000