Hiển thị một kết quả duy nhất

2,690,000 
3,290,000 
1,590,000 
6,100,000 
2,340,000 
5,520,000 
2,750,000 
2,850,000 
5,880,000 
3,290,000 
5,000,000 
2,580,000 
1,690,000 
10,373,000 
19,860,000 
10,908,000 
1,760,000