BO MẠCH MỞ RỘNG 8 ZONE HONEYWELL 4229

5,520,000 

  • Bộ mở rộng 8 Zone kèm 02 Rơ-Ler kết nối bo mạch trung tâm theo đường dây bàn phím Keypad (Console Line)