Máy Chấm Công Vân Tay Và Kiểm soát ra vào Ronald Jack F-708

5,250,000 

  • Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu
  • Quản lý  đến 1.000 dấu vân tay + Password