Search Results for: HONEYWELL

THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG HONEYWELL VISTA-120

THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG HONEYWELL VISTA-120 Thông số kỹ thuật: Trung tâm báo động, báo cháy tích hợp sẵn 9 Zone, 8 phân vùng có thể mở rộng vùng và mở rộng các Modun không dây. Thông số kỹ thuật tiếng Anh IP alarm reporting and uploading/ downloading capability for Internet and Intranet use via [xem thêm]

ĐẦU BÁO NHIỆT KHÔNG DÂY HONEYWELL 5809

ĐẦU BÁO NHIỆT KHÔNG DÂY HONEYWELL 5809 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: – Wireless Heat Detector Transmitter 345MHz – Đầu báo nhiệt không dây THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIẾNG ANH: Contains a built-in transmitter which can send alarm, supervisory and battery condition messages to the system’s receiver/control unit Powered by a three-volt lithium battery. If the [xem thêm]