CÂU HỎI VÀNG CHO CEO DOANH NGHIỆP (phần 1)

CÂU HỎI VÀNG CHO CEO DOANH NGHIỆP

Dưới đây là những danh sách các câu hỏi vàng dành cho CEO điều hành doanh nghiệp, CEO nên thường hỏi nhân viên, hỏi nhiều đến nỗi nhân viên đến gặp chúng ta họ đã biết trước tôi sẽ hỏi cái gì? Và chuẩn bị sẵn phương án, câu trả lời.

Mục tiêu là: cứ đến mỗi cuộc họp định kỳ chúng ta không phải hỏi gì nữa. Chỉ cần nói cảm ơn nhân viên vì đã hoàn thành xuất sắc công việc.

P/s: Chắc hẳn các bạn cần biên tập lại cho phù hợp với mô hình của mình.


BỘ CÂU HỎI VÀNG DÀNH CHO CEO

1. Câu hỏi báo cáo tuần, họp đột xuất khi gặp vấn đề
2. Câu hỏi báo cáo tháng (bộ phận HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ)
3. Câu hỏi báo cáo tháng (bộ phận KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH)
4. Câu hỏi báo cáo tháng (bộ phận KINH DOANH)
5. Câu hỏi báo cáo tháng (bộ phận MARKETING)
6. Câu hỏi báo cáo tháng (bộ phận KỸ THUẬT- DỰ ÁN)
7. Câu hỏi báo cáo tháng (bộ phận QUẢN TRỊ NỘI BỘ)
8. Câu hỏi báo cáo tháng (bộ phận XUẤT NHẬP KHẨU) (câu hỏi vàng cho CEO phần 2)
9. Câu hỏi dành cho QUẢN LÝ của CEO doanh nghiệp
10. Câu hỏi dành cho KHÁCH HÀNG của CEO
11. Câu hỏi vàng dành cho ỨNG VIÊN của CEO
12. Câu hỏi dành cho CHUYÊN GIA CỐ VẤN cho doanh nghiệp
13. Câu hỏi dành cho NHÀ CUNG CẤP của CEO
14. Câu hỏi dành cho VỆ TINH, THẦU PHỤ


“Hãy học từ nhân viên của mình vì họ mới là người hùng chứ không phải bạn”.


1. CÂU HỎI BÁO CÁO TUẦN (HỌP ĐỘT XUẤT KHI GẶP VẤN ĐỀ PHÁT SINH)

 • Vấn đề bạn đang gặp phải là gì? Trình bày ngắn gọn vấn đề.

………

 • Bạn cần các bộ phận khác hay ban lãnh đạo giúp đỡ những gì?

………

 • Vấn đề đó bạn đã phòng ngừa trước hay chưa? Bạn có giải pháp nào để giải quyết vấn đề chưa?

………

 • Bạn đã tính toán toàn bộ chi phí, nhân sự, vật tư cho quá trình xử lý vấn đề phát sinh chưa?

………

 • Bạn đã tính toán thời gian xử lý vấn đề phát sinh này như thế nào?

………

 • Ngoài biện pháp xử lý trên, bạn đã có thêm biện pháp nào chưa?

………

 • Bạn rút ra bài học kinh nghiệm gì khi phát sinh vấn đề này?

………

GIÁM ĐỐC             QUẢN TRỊ NỘI BỘ           NGƯỜI TRẢ LỜI

 

2. CÂU HỎI VÀNG BÁO CÁO THÁNG (BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ) CHO CEO

 • Công ty hiện có các tài sản gì?

………

 • Bộ phận hành chính – nhân sự đã làm được những đầu việc gì trong tháng vừa qua?

………

 • So với kế hoạch đã đặt ra, bộ phận đã làm được những gì? Chưa làm được gì?

………

 • Ngoài những đầu mục công việc theo kế hoạch, bộ phận đã có những sáng kiến nào cho công ty?

………

 

3. CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG (BỘ PHẬN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH) CHO CEO

 • Công ty hiện có các tài sản gì?

………

 • Hiện nay, lượng tiền mặt của công ty là bao nhiêu? Nó đang tồn tại ở đâu?

………

 • Công ty hiện đang cần mua sắm, đầu tư những tài sản gì? Đã có trong danh mục đầu tư hay chưa? Lấy tiền đâu để mua các tài sản đó?

………

 • Chiến lược huy động vốn cho các dự án mới phát sinh trong tháng là như thế nào?

………

 • Đã có bảng tổng kết doanh thu, chi phí của từng dự án chưa? Bạn có thể giải trình đầy đủ về từng dự án không?

………

 • Trong tháng tới, công ty cần chi tiêu những gì? Lấy tiền đâu để chi những khoản đó?

………

 

4. CÂU HỎI VÀNG BÁO CÁO THÁNG (BỘ PHẬN KINH DOANH) DÀNH CHO CEO

 • Tháng vừa rồi, bạn chủ động tìm kiếm được bao nhiêu khách hàng?

………

 • Tháng vừa rồi, bạn tiếp nhận bao nhiêu khách hàng? Đạt tỷ lệ bao nhiêu %

………

 • Trong số khách hàng bạn tiếp nhận, bạn phát hiện được trong số đó có bao nhiêu khách hàng có nhu cầu thực sự? Đạt tỷ lệ bao nhiêu %

………

 • Bạn đề xuất giải pháp được đến với bao nhiêu khách hàng? Đạt tỷ lệ bao nhiêu %

………

 • Trong số các khách hàng bạn đề xuất giải pháp, có bao nhiêu phần trăm khách hàng từ chối. Bạn xử lý những từ chối đó như thế nào?

………

 • Trong tháng vừa rồi, bạn chốt được bao nhiêu đơn hàng? Doanh thu bao nhiêu? Đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với kế hoạch đầu tháng bạn đặt ra?

………

 • Sau khi thi công, bạn đã chứng minh được giá trị của sản phẩm, của công ty đến với khách hàng chưa? Bằng cách nào?

………

 • Bạn đã tiêu chuẩn hóa được bao nhiêu quy trình công việc sau 1 tháng?

………

 • Bài học kinh nghiệm bạn đã rút ra từ toàn bộ quá trình làm việc sau tháng vừa rồi là gì?

………

 • Bạn tự tổng kết lại quá trình làm việc và báo cáo công việc của bạn có đáp ứng đúng yêu cầu của công ty hay không? (Từ tác phong, ứng xử, quá trình làm việc, báo cáo)

………

 • Bạn tự đánh giá mình đáp ứng được bao nhiêu % yêu cầu công việc?

………

 

5. CÂU HỎI VÀNG BÁO CÁO THÁNG (BỘ PHẬN MARKETING) CHO CEO DOANH NGHIỆP

 • Nêu tổng quát công việc bạn đã thực hiện trong tháng?

………

 • So với kế hoạch đầu tháng đã đặt ra, bạn còn những đầu mục công việc nào chưa thực hiện?

………

 • So với kế hoạch đầu tháng đã đặt ra, bạn đã thực hiện thêm những công việc gì?

………

 • Hãy trình bày toàn bộ kết quả công việc bạn đã thực hiện qua thực tế?

………

 • Theo đánh giá, bạn đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm công việc so với kế hoạch đầu tháng bạn tự đặt ra?

………

 • Những đầu mục công việc nào bạn chưa thực hiện được? Tại sao?

………

 • Bạn rút ra được bài học kinh nghiệm gì sau tháng vừa rồi?

………

 • Kế hoạch tháng tới của bạn như thế nào?

………

 

6. CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG (BỘ PHẬN KỸ THUẬT DỰ ÁN) CHO CEO DOANH NGHIỆP

Đây là hệ thống câu hỏi cần làm rõ khi báo cáo công việc hàng tháng:

 • Tháng vừa rồi, bạn tiếp nhận bao nhiêu đầu mục công việc? (có thể chia nhỏ theo từng lĩnh vực)

………

 • Những đầu mục công việc đó thuộc vấn đề, lĩnh vực gì?

………

 • Trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công có vấn đề gì phát sinh không?

………

 • Sau quá trình khảo sát, thiết kế, tư vấn, thi công, khách hàng có đánh giá về quá trình thực hiện công việc, kết quả công việc, ứng xử của kỹ thuật ntn?

………

 • Bạn đã tiêu chuẩn hóa được bao nhiêu quy trình công việc sau 1 tháng?

………

 • Bài học kinh nghiệm bạn đã rút ra từ toàn bộ quá trình làm việc sau tháng vừa rồi là gì?

………

 • Bạn tự tổng kết lại quá trình làm việc và báo cáo công việc của bạn có đáp ứng đúng yêu cầu của công ty hay không? (Từ tác phong, ứng xử, quá trình làm việc, báo cáo đầy đủ có bao gồm hình ảnh)

………

 • Bạn tự đánh giá mình đáp ứng được bao nhiêu % yêu cầu công việc?

………

 

7. CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG (BỘ PHẬN QUẢN TRỊ NỘI BỘ) CHO CEO

 • Nêu tổng quát công việc bạn đã thực hiện trong tháng?

………

 • So với kế hoạch đầu tháng đã đặt ra, bạn còn những đầu mục công việc nào chưa thực hiện?

………

 • So với kế hoạch đầu tháng đã đặt ra, bạn đã thực hiện thêm được những công việc gì?

………

 • Bạn có thể trình bày được rõ ràng toàn bộ tình hình tiến độ các công việc của các bộ phận và các dự án bạn đang theo dõi được không?

………

 

CÂU HỎI VÀNG CHO CEO DOANH NGHIỆP (phần 2/2)

CÂU HỎI VÀNG CHO CEO DOANH NGHIỆP

Nguồn: Hoàng Đình Trọng ( PDCA)

NGÔI NHÀ AN TOÀN ® 】
security system construction


THÀNH ĐỨC CO.,LTD
✓ OPEN: 8h30 : 17h form Mon – Sat
✓ SALES: 098.6879.390
✓ FEEDBACK: 028.668.15.707
✓ ADDRESS: 192/53 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp TP HCM
-------------------------------
✓ EMAIL info@ngoinhaantoan.vn
✓ CONTACT: BANK ACCOUNT - MAPS"
✓ YOUTUBE NGÔI NHÀ AN TOÀN - AWAR
✓ FACEBOOK: NGÔI NHÀ AN TOÀN

SERVICE: Camera cctv surveillance | Alarm system | Access control | Door phone | Smart homeMechanical & Electrical