Tag Archives: Điểm khác biệt

ĐIỂM KHÁC BIỆT TRONG KINH DOANH

ĐIỂM KHÁC BIỆT •Để tạo ra thương hiệu, bản sắc riêng •Mình cần tìm ra điểm khác biệt cho mình •Ai cũng như ai, thì lý do gì kh chọn mình •Nó ko có gì cao sang hay ở đâu xa cả * Xem lại chính mình đang thiếu gì: 1. Có tâm + thật [xem thêm]