BO MẠCH MỞ RỘNG 4 ZONE HONEYWELL 4209U

5,000,000 

  • Bo mạch mở rộng 4-Zone cho hệ thống báo cháy địa chỉ 2-Dây (2-Wire) sử dụng với tủ báo cháy địa chỉ VISTA -32FB & VISTA 128FB (1-Loop)