BÁO ĐỘNG ĐỘC LẬP PARADOX GS250

2,010,000 

– Báo động độc lập dùng bảo vệ xe, túi sách, các đồ dùng cá nhân khi bị
rung hoặc di chuyển.